Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Mosolyvár Bölcsőde pótmunkáiról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Mosolyvár Bölcsőde pótmunkáiról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde melléklet szerinti pótmunkáinak fedezetére bruttó 3.410.919,- Ft-ot biztosít. A beruházás fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetése.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pótmunkákat megrendelje.

 

Felelős:     1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a 2019. évi költségvetés elfogadása
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket