Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Mosolyvár Bölcsőde bővítésére vonatkozó vállalkozási szerződés véghatáridejének módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a Mosolyvár Bölcsőde bővítésére vonatkozó vállalkozási szerződés véghatáridejének módosításáról

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban létrejött vállalkozási szerződés módosítását, – mely az ATRYUM INVEST Kft. és Budakeszi Város Önkormányzata között jött létre – a véghatáridő dátumának 2019. április 10-re történő eltolását, jóváhagyja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés módosítást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket