Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (I. 31.) Kt. határozata a „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátása tárgyban

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátása tárgyban

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzata – tekintettel a teljesítés elmaradására – közös megegyezéssel kezdeményezi a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.-vel 2017. július 18-án a „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátása tárgyban kötött szerződés megszüntetését.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti iratot ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázattal kapcsolatos kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyban az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

 

– Info Partners Como Kft. (1113 Budapest, Bocskai u. 52-54.)

– Siklósi Nóra egyéni vállalkozó (1126 Budapest, Márvány utca 31. V/12a.)

– Protask Esemény- és Projektmenedzsment Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvánosság biztosítása ellátására mindösszesen bruttó 400.000,- Forint keretösszeget biztosít a támogatás összegének terhére.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 4. pontok: azonnal

  1. pont: a döntést követő 5 napon belül
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket