Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (I. 31.) Kt. határozata a közbeszerzési eljárás megindításáról Budakeszi város közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (I. 31.) Kt.
határozata
a közbeszerzési eljárás megindításáról Budakeszi város közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyában

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzeti eljárásrendben hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít Budakeszi Város közétkeztetési feladatainak ellátása érdekében.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti szolgáltatás fedezetét, 100%-os kihasználtság mellett, nettó 253,1 M forint keretösszeget tervezze be a 2019. évi költségvetésébe.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés felülvizsgálatára, az abban szereplő vállalások teljesítésének vonatkozásában.

 

Felelős:     1.-2. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

  1. pont: a 2019. évi költségvetés elfogadása
Megosztom a cikket