Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi külterület 067/5, 067/8, 067/10, valamint a 067/12 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adására kiírt pályázat eredményéről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (I. 31.) Kt.
határozata Budakeszi külterület 067/5, 067/8, 067/10, valamint a 067/12 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adására kiírt pályázat eredményéről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 477/2018. (XI.29.) Kt. határozata alapján kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budakeszi külterület 067/5, 067/8, 067/10, valamint a 067/12 hrsz-ú szántó művelési ingatlanok haszonbérbevételére vonatkozóan az Excelsior Klub Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (2030 Érd, Túzok u. 54. cgsz.: 13-09120780) a mellékelt haszonbérleti szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázat eredményéről a pályázókat értesítse.

 

Felelős: 1. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  2. dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 15 napon belül
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket