Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 22.) Kt. határozata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázattal kapcsolatos szándéknyilatkozatról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 22.) Kt. határozata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázattal kapcsolatos szándéknyilatkozatról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 993, 994, 995, 999, 3292 hrsz. számú ingatlanok pályázattal érintett területeinek önkormányzati tulajdonba vételéről, illetve önkormányzati használatba vételéről szándéknyilatkozatot tegyen.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 5 napon belül

 

Megosztom a cikket