Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (I. 31.) Kt. határozata a VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat kapcsán megvalósuló szemléletformáló tevékenységről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat kapcsán megvalósuló szemléletformáló tevékenységről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” a pályázattal kapcsolatos szemléletformáló tevékenység ellátása tárgyban az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

– Info Partners Como Kft. (1113 Budapest, Bocskai u. 52-54.)

– Siklósi Nóra egyéni vállalkozó (1126 Budapest, Márvány utca 31. V/12a.)

– Protask Esemény- és Projektmenedzsment Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.)

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvánosság biztosítása ellátására mindösszesen bruttó 1.525.000,- Forint keretösszeget biztosít a támogatás összegének terhére.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül

  1. pont: azonnal
  2. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket