Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Kerekmező utca csapadékvíz elvezetési terv aktualizálásának megrendeléséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Budakeszi Kerekmező utca csapadékvíz elvezetési terv aktualizálásának megrendeléséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekmező utca csapadékvíz elvezetési tervének aktualizálását a Kutép Komplex Bt-től rendeli meg bruttó 1.206.500,- Ft értékben.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kutép Komplex Bt-vel a tervezési szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

 

Felelős:     1. és 3. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül

  1. pont: a 2019. évi költségvetés elfogadása
  2. pont: a döntést követő 30 napon belül
Megosztom a cikket