Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Kossuth köz, Kert utca és az Árnyas utca szabályozási terven jelölt nyomvonalának felülvizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény megrendeléséről szóló 508/2018. (XII. 20.) Kt. határozat módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Kossuth köz, Kert utca és az Árnyas utca szabályozási terven jelölt nyomvonalának felülvizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény megrendeléséről szóló 508/2018. (XII. 20.) Kt. határozat módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Kossuth köz, Kert utca és az Árnyas utca szabályozási terven jelölt nyomvonalának felülvizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény megrendeléséről szóló 508/2018. (XII. 20.) Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint:

 

„ 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Makkai Krisztina településtervezővel, a Közlekedés Kft.-vel és a KÉSZ Kft.-vel a Kossuth köz, Kert utca és az Árnyas utca szabályozási terven jelölt nyomvonalának felülvizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére, a következő bontás szerint:

– Makkai Krisztina, településrendezési szakági munkarész: nettó 550.000.- Ft,

– Közlekedés Kft., közlekedési szakági munkarész: nettó 200.000.- Ft,

– KÉSZ Kft., közmű szakági munkarész: nettó 1.000.000.- Ft,

összesen nettó 1.750.000.- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 2.222.500.- Ft, azaz kettőmillió-kettőszázhuszonkétezer-ötszáz forint összegben.”

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket