Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Fő utca 236-238. ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (I. 31.) Kt.
határozata a Budakeszi Fő utca 236-238. ingatlanokkal kapcsolatos telepítési tanulmánytervről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Fő utca 236-238. ingatlanokra (helyrajzi számok: 822, 823, 824) készített telepítési tanulmánytervet.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési szerződéssel érintett, Budakeszi Fő utca 236-238. ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának az indításáról szóló 434/2017. (XI. 28.) Kt. határozat 3. pontja alapján az ajánlatkérőket ismételten küldje meg.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

  1. pont: a döntést követő 8 napon belül

 

Megosztom a cikket