Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (I. 31.) Kt. határozata Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (I. 31.) Kt.
határozata Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításra készült véleményezési tervdokumentációt.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1. pontban jelzett tervdokumentációval kapcsolatban tartott lakossági fórumról készült jegyzőkönyvet és az abban foglaltakkal egyetért.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tartja indokoltnak az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását, tekintettel arra, hogy a módosítás jellemzően beépítésre szánt területeket érint.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1 – 3. pont: azonnal

Megosztom a cikket