Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) Kt. határozata a felszíni csapadékvíz-elvezetés pályázatról szóló 521/2018. (XII. 20.) Kt. határozat megerősítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 22.) Kt. határozata a felszíni csapadékvíz-elvezetés pályázatról szóló 521/2018. (XII. 20.) Kt. határozat megerősítéséről

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti felszíni csapadékvíz-elvezetés pályázatról szóló 521/2018. (XII. 20.) Kt. határozatát az alábbiak szerint:

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati kiírásra az alábbiak szerint:

–  tárgy: – Kossuth-köz, a Bem utca és a Makkosi út, Székely köz és Árnyas út közötti szakasza csapadékvíz-elvezetésének kiépítése.

– érintett helyrajzi számok: 975, 990/5, 993, 994, 995, 999, 1002/2, 1004/6, 3296, 7747, 3030, 2551, 3292.

– támogatás megpályázandó mértéke bruttó 100 millió Forint

– önerő: bruttó 5,3 millió Forint.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket