VAGYONGAZDA

 

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek vagyonával való ügyek intézése. feladatok ellátása.

bővebben:
  • az Önkormányzati tulajdonú helyiségek, földterületek, bérlakások bérbevételére irányuló kérelmek ügyintézés;
  • meglévő bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kérelmek ügyintézése;
  • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyintézés;
  • Önkormányzat megkeresése kárügyben; Önkormányzatunk vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással rendelkezik; káresemény bekövetkeztekor, Önkormányzatunk érintettsége esetén felelősség megállapítási eljárást folytatunk;
  • HÉSZ-ben (Helyi Építési Szabályzat) meghatározott telekalakítás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, telekfelosztás, telekcsoport újraosztásához kapcsolódó ügyintézés.

A telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez – a jogerős telekalakítási engedélyen kívül – szükséges az érintett tulajdonosok közötti telekalakítási megállapodás megkötése is. A megállapodás megkötésének feltétele a Képviselő-testület jóváhagyó döntése.

Megosztom a cikket