GAZDÁLKODÁSI CSOPORT

A Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, elemzési feladatok ellátása.

Bővebben:

 • Költségvetési törvény alapján elkészíti a Budakeszi Város Önkormányzata és intézményeinek, Budakeszi Város Német Önkormányzata és intézményeinek valamint a Budakörnyéki Önkormányzati Tárulás és intézményeinek költségvetési tervét, az előzetes egyeztetések, valamint az megalapozó számítások alapján meghatározza a kiadási igényeket, bevételeket.
 • Az elfogadott költségvetések alapján az elemi költségvetéseket elkészíti, melyet továbbít a Magyar Államkincstárnak.
 • Az évben fellépő gazdasági események alapján valamint az irányítószervi döntések szerint gondoskodik a költségvetési rendeletmódosítások képviselő-testület elé terjesztéséről.
 • A gazdálkodási szabályzatban, a jogszabályokban meghatározott hatás- és jogkörök gyakorlása:
  • benyújtott számlák ellenőrzése, érvényesítése
  • teljesítés igazolások ellenőrzése
  • a költségvetési előirányzatok erejéig pénzügyi ellenjegyzés
 • Pénzügyi teljesítések (utalások) előkészítése, Elektra nevű programban az utalások lebonyolítása
 • Az intézmények zökkenőmentes működése érdekében szükségszerűen intézményfinanszírozás utalása
 • ASP integrált számviteli rendszer használatával vezeti a számviteli nyilvántartásokat, főkönyvi könyvelést.
 • Magyar Államkincstár számára határidőben elkészíti a kötelező adatszolgáltatásokat. (IKJ, Mérlegjelentés)
 • Az igényelt normatíva összegét a jogszabályban meghatározott időszakban az intézmények által a mutatószámokról készített felülvizsgálati eredmények összesítése után elvégzi az adatszolgálatást a Magyar Államkincstár felé.
 • Elszámol az igényelt állami támogatás összegével, határidőben adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak.
 • Működteti és ellenőrzi a házipénztárakat.
 • Az illetményszámfejtéshez szükséges adatok szolgáltatását az Önkormányzat és Hivatal tekintetében végzi el.
 • A NAV részére az általános forgalmi adóról, a hivatali gépjárművek után fizetendő adóról és a rehabilitációs hozzájárulásról bevallást készít.
 • Az egyéb bevételek tekintetében ellátja a számlázi feladatokat, figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, a hátralékokról analitikát vezet.
 • Előkészíti és koordinálja a zárszámadási rendelettervezetet, a határidőnknek megfelelően eleget tesz a Kincstári adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • A bizottságok és képviselő-testület számára előterjesztéseket készít a feladatkörébe tartozó témák tekintetében.
 • Ellátja a szabályzatokban meghatározott egyéb feladatokat.
Megosztom a cikket