Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2019. (V. 30.) Kt. határozata a 081/12 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonba történő ingyenes felajánlásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Baumgartner Antal és Takács István tulajdonosokat, hogy a Budakeszi külterület 081/12. hrsz.-ú, legelő (71.750 m2) megnevezésű Natura 2000 ingatlan ingyenes tulajdonba adása céljából keresse meg a Magyar Államot, és az esetleges tulajdonba adás folyamatáról, részleteiről tájékoztassa Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületét.

Felelős:    Baumgartner Antal, tulajdonos
Határidő: a tulajdonba adásig folyamatosan

Megosztom a cikket