Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a „VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat kivitelezési munkáinak közbeszerzése tárgyban

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 115 § szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást indít a „VEKOP-5.3.2-15 „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat kivitelezési munkái tárgyban.

 

 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti munkálatokra az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:
  – ÚTKORONA Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.)
  – MONOVIA Bt. (1021 Budapest, Üdülő út 19/b.)
  – Plastiroute Kft. (2600 Vác, Külső Rádi út (hrsz. 5557)
  – Pannon Globál Zrt. (1214 Budapest, Nap utca 16. III/11.)
  – TUNEL Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő utca 35.)
 1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatokra bruttó 105.718.121,- Ft pályázati támogatást és bruttó 27,7 M Ft önrészt biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.15.) önkormányzati rendeletének Beruházások sora.

 

Felelős:

1. és 2. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

1. és 2. pont: a döntést követő 15 napon belül
3. pont: azonnal

Megosztom a cikket