Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a Budakeszi Város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok részére egyszeri vásárlási utalvány juttatásról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Pedagógusnap alkalmából a pedagógusok, az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógusok részére személyenként 10.000 Ft értékben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére arányosítva biztosít vásárlási utalványt, melynek 2.500.000 Ft-os fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet Kiadások 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét a vásárlási utalványok beszerzésére.

 

 

Felelős:    

1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket