Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a Budakeszi Oktatásügyért díj adományozásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 3/A. §-a alapján a Budakeszi Oktatásügyért díjat a 2019. évben Karskó Ilona és Szalóczy Dóra részére adományozza.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az díjjal járó pénzjutalom összegét díjazottanként nettó 100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek, valamint a díszdoboz és a mappa bruttó 34.000 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások sora terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a díjazottakat értesítse.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására.

 

Felelős:

1.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

1-2. pont: azonnal
3. pont: a döntést követő 3 napon belül
4. pont: 2019. június 3.

Megosztom a cikket