Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a polgármester, valamint a főállású alpolgármester által a két képviselő-testületi ülés között folytatott fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámoló tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket