Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a Budakeszi Város Jegyzőjének gyámhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó 2018. évi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatairól szóló beszámolójának elfogadásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési önkormányzat jegyzőjének 2018. évi gyámhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal.
  1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Szelenczy Gabriella jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya részére.

 

Felelős:

1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő:

1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Megosztom a cikket