Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2019. (IV. 25.) Kt. határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2.303 ezer Ft adózott eredménnyel, 38.010 ezer Ft eszköz és forrás egyező mérlegfőösszegével, 6.553 ezer Ft saját tőkével elfogadja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi 2 303 ezer Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Megosztom a cikket