Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (III. 28.) Kt. határozata a BVV Kft. ágdaráló berendezéséhez nyújtott pénzügyi forrás biztosításáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. ágdaráló berendezéséhez szükséges forrást biztosítja, melyre a fedezetet bruttó 1.587.500.- Ft összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Környezetvédelmi Alap sorából biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti összeg vonatkozásában a támogatási szerződésmódosítást – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:

  1. pont: azonnal
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül
Megosztom a cikket