Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának módosításáról

  1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozata 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tervezői szerződést köt a Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása kapcsán az ÉP-TOTAL Kft.-vel. A bruttó 406.400,- Ft összeg fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 1.3 sor Dologi kiadások, karbantartások sora.”

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának aszfaltozása tárgyában hozott 504/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának 1. és 3. pontját kiegészíti az alábbi új 4. ponttal:

„4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉP-TOTAL Kft.-vel a tervezői szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.”

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 5 napon belül

Megosztom a cikket