Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Kenderföld utca útburkolatának felújítása tárgyában

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. év augusztus 15. napjáig – jelen határozat melléklete szerinti műszaki tartalommal – felújítja a Kenderföld utca útburkolatát.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatokra a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 4.829.175,- Ft-tal megemeli a Kenderföld utca útburkolatának javítása során felmerülő költségeinek fedezeteként, melyet 2019. április hónapban egyedi támogatás formájában ad át, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet 11. Melléklet, Fejlesztési céltartalék, Útépítési Alap sora terhére.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított támogatási szerződést – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja.

 

Felelős:

1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

3. pont: Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője

Határidő:

1. pont: 2019. május 31.

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

3. pont: 2019. április 15

Megosztom a cikket