Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Villám Miklós utca, a Tavasz utca, valamint a Nagy Sándor József utca két útépített szakasza közötti rész útburkolatának felújítása tárgyában

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Villám Miklós utca, a Tavasz utca, valamint a Nagy Sándor József utca két útépített szakasza közötti részen az útburkolat felújítását.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett képviselőkkel és a BVV Kft-vel együttműködve dolgozzák ki a pontos műszaki tartalmat és annak költségeit, majd terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:

  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző, Korondy Tamás BVV Kft. ügyvezető

Határidő:

  1. pont: azonnal
  2. pont: 2019. áprilisi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés
Megosztom a cikket