Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Napsugár utca – Gábor Áron utca – Makkosi út csomópont forgalom-technikai módosítása tárgyában

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t a kapcsolódó rendeletmódosítást követően az alábbi forgalomtechnikai jelzések elhelyezésére:- „Egyéb veszély” tábla „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával a Napsugár utcában a Makkosi út felé vezető irányban a Napsugár utca 12. szám előtt lévő fa közvilágítási oszlopra fél év időtartamra:

  • a Makkosi úton a Napsugár utca felé vezető irányban a Gábor Áron utcai csomópontot megelőzően elhelyezkedő, meglévő „Megállni tilos” tábla áthelyezésre kerül a Gábor Áron utca torkolata előtt 40 méterre, egyben eltávolítandó a „Tábla hatálya a tábla előtt és után is érvényes” kiegészítő tábla az oszlopról,
  • „Egyéb veszély” tábla „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával a Makkosi úton a Napsugár utca irányban a Gábor Áron utcai csomópontot megelőzően elhelyezkedő, meglévő „Megállni tilos” tábla oszlopára, fél év időtartamra,
  • „Elsőbbségadás kötelező” tábla eltávolítása a Makkosi úton a Napsugár utca irányába a Gábor Áron utcai kereszteződésében,
  • „Megállni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Jókai utca irányában a Gábor Áron utca 71. szám előtti gyalogos lépcsőt megelőzően egy méterrel, új tartóoszlopra,
  • „Várakozni tilos” tábla eltávolítása a Gábor Áron utcában a Napsugár utcától a Jókai utca irányába vezető oldalról,
  • „Várakozni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Jókai utca irányában a Gábor Áron utca 61. és 63. szám közötti kerítéstől a Jókai utca irányában egy méterre,
  • „Várakozni tilos” tábla eltávolítása a Gábor Áron utcában a Napsugár utca irányában a Gábor Áron u. 10. előtt lévő, meglévő tartóoszlopról,
  • „Megállni tilos” tábla elhelyezése a Gábor Áron utcában a Napsugár utca irányában a Gábor Áron u. 10. előtt lévő, meglévő tartóoszlopra,
  • a Makkosi úton a Gábor Áron utcai csomópont előtt 40 méterre a „Megállni tilos” jelzőtábla áthelyezését.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Megosztom a cikket