Általános önkormányzati feladatokról szóló rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alaprendelet Módosító rendeletek
26/1991. (XII.15.) önkormányzati rendelete a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról 26/1991. (XII.15.) ör. 9/1995. (II.23.) ör.
6/1998. (II.26.) ör.
10/2000. (III.2.) ör.
9/2000. (VII.1.) ör.
36/2000. (IX.29.) ör.
43/2005. (X.26.) ör.
1/2007. (II.20.) ör.
10/2007. (IV.25.) ör.
14/2008. (IV.9.) ör.
54/2008. (XII.17.) ör.
29/2009. (XI.25.) ör.
35/2010. (IX.15.) ör.
49/2010. (XII.1.) ör.
29/2011. (VI.1.) ör.
27/2012. (V.4.) ör.
34/2012. (VI.12.) ör.
36/2013.(XI.19.) ör.
 9/2018. (II.26.) ör.
35/1993. önkormányzati rendelet a forgalmat akadályozó járművek elszállításáról
16/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet a nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a közterületek lobogózásáról 16/2004. (IV.20.) ör. 8/2005. (III.11.) ör.
12/2008. (IV.9.) ör.
14/2008. (IV.9.) ör.
4/2011. (I.26.) ör.
29/2011. (VI.1.) ör.
52/2011. (XI.30.) ör.
59/2011. (XII.20.) ör.
27/2012. (V.4.) ör.
34/2012. (VI.13.) ör.
36/2013.(XI.19.) ör.
30/2004. (V.6.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 30/2004. (V. 6.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és mértékéről, mezőőri járulék fizetéséről szóló 40/2001. (XI.8.) önkormányzati rendelete.

54/2008. (XII.17.) ör.
13/2005. (IV.5.) önkormányzati rendelet a helyi sportról 13/2005. (IV. 5.) ör. 1/2007. (II. 20.) ör.
10/2007. (IV.25.) ör.
53/2008. (XII.17.) ör.
11/2015. (V.7.) ör.
51/2005. (XII.6) önkormányzati rendelet „Budakeszi” város név felvételéről és használatáról 51/2005. (XII. 6.) ör. 29/2007. (VIII. 16.) ör.
14/2008. (IV. 9.) ör.
29/2009. (XI. 25.) ör.
8/2011. (II. 22.) ör.
29/2011. (VI. 1.) ör.
27/2012. (V. 4.) ör.
34/2012. (VI. 12.) ör.
24/2013. (VIII. 12.) ör.
36/2013.(XI.19.) ör.
9/2018. (II.26.) ör.
17/2007. (VI.1.) önkormányzati rendelet Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2007. (VI.1.) ör. 35/2007. (IX.20.) ör.
Hatályon kívül helyezte a 31/2020. (X.30.) ör. 40/2007. (X.4.) ör.
45/2007. (XI.21.) ör.
55/2007. (XII.21.) ör.
16/2008. (IV.1.) ör.
21/2008. (VI.17.) ör.
35/2008. (VIII.8.) ör.
21/2009. (VII.16.) ör.
25/2009. (IX.29.) ör.
28/2009. (XI.21.) ör.
17/2010. (IV.29.) ör.
24/2010. (VII.29.) ör.
63/2010. (XII.15.) ör.
4/2011. (I.26) ör.
17/2011. (IV.29.) ör.
32/2011. (VI.10.) ör.
60/2011. (XII.20.) ör.
48/2012. (X.30.) ör.
52/2012. (XII.3.) ör.
2/2013. (II.19.) ör.
28/2013. (IX.5.) ör.
20/2014. (VII.4.) ör.
8/2015. (V.7.) ör.
3/2017. (II.28.) ör.
15/2017. (VII.11.) ör.
7/2018. (II.26.) ör.
18/2018. (VII.2.) ör.
15/2019. (VI.4.) ör. 
15/2019. (VI.4.) ör. mellékletek
6/2020. (II.28.) ör.
15/2020. (VI.8.) ör.
3/2016. (II.1.) önkormányzati rendelet a helyi önszerveződő közösségek támogatásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól 3/2016. (II.1.) ör. 13/2018. (V.2.) ör.
18/2016. (VI.2.) önkormányzati rendelet a kötelező adatkezelés szabályairól  

 

7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról 7/2017. (IV.24.) ör.

 

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről szóló 46/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete.

12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjakról 12/2017. (VII.11.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 28/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelete.

3/2020. (I.31.) ör.
26/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

 

 

26/2019. (XI. 15.) ör.

Hatályát veszti Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 37/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete.

30/2019. (XII.2.) ör.

22/2020. (VII.30.) ör.

27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet a képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok juttatásairól 27/2019. (XI.22.) ör.

Hatályát veszti a 42/2010. (X.19.) önkormányzati rendelet.

Megosztom a cikket