Újabb elmarasztaló határozat és bírság az Otthon Keszin Egyesületnek és újabb jelötjeinek

A Helyi Választási Bizottság újabb, június 7-i határozatában is elmarasztalta és bírság megfizetésére kötelezte a holnapi, június 9-i önkormányzati választásokon induló Otthon Keszin Egyesületet és további képviselőjelöltjeit: Tóth Gábort, dr. Felsmann-Vass Virágot és Magyar Lászlót.

“115/2024 (VI. 7.) Budakeszi HVB Határozat
A Budakeszi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a mai napon megtartott ülésén a 2024. június 6-án érkezett, Sigmond Bertalan, mint a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség képviselője által benyújtott kifogás tárgyában, 4 igen 0 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:
Sigmond Bertalan által benyújtott, hivatalos irathoz hasonló, névre szóló levél bedobásával kapcsolatos kifogásának
helyt ad és:

  1. Megállapítja, hogy az Otthon Keszin Egyesület által 2024. június 6-án a levelek postaládákba történő elhelyezésével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint
  2. Megállapítja, hogy megsértette a 140. § b) pontját, mert azok nem felelnek meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásának. Nem tartalmazzák a választópolgárok tájékoztatását a polgárok személyiadat-és lakcímnyilvántartásában foglalt adatok felhasználásáról.
  3.  Eltiltja az Otthon Keszin Egyesület jelölő szervezetet a további jogsértéstől.
  4. 300 000 Ft (azaz háromszázezer) bírságot szab ki egyetemlegesen az Otthon Keszin Egyesületre, mint jelölőszervezetre, valamint Tóth Gábor, Dr. Felsmann-Vass Virág, Magyar László jelöltekre.”

Megosztom a cikket