Tájékoztató a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallásról

Tisztelt Adózók!

2021. május 31-ig kell teljesíteni az érintetteknek a 2020. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtását és eddig az időpontig lehet a 2020. évi végleges iparűzési adót megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet a túlfizetést visszaigényelni.

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint az állami adóhatóság rendszerén keresztül kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukatideértve bármely korábbi adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – Ez évtől az állandó jellegű iparűzési tevékenységhez kapcsolódó, helyi iparűzési adóról szóló bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kell elektronikusan benyújtani. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány „20HIPA” a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban található meg.

Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Budakeszin van.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, akár papíralapon is.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni:

Budakeszi Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla

11742348-15390022-03540000

Adómentesség:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő testületének helyi iparűzési adóról szóló 56/2010 (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a alapján:

  • Adómentes az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalany a helyi iparűzési adó megfizetése alól abban az évben, amikor a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 600 ezer forintot.
  • Adómentes az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az alapellátásban résztvevő, Budakeszi Város Önkormányzatával ellátási szerződés keretében szolgáltató felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, gyermek fogorvos és védőnő amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.

Fizetési határidő

  • Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése
  • Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetének megfizetése
  • Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adó előleg befizetése

Köszönjük, hogy adójukkal hozzájárulnak Budakeszi város fejlődéséhez.

Megosztom a cikket