SZÜLETÉSI TÁMOGATÁST AD AZ ÖNKORMÁNYZAT

Budakeszi Város Önkormányzata 25.000 Ft születési támogatással segíti azokat a családokat, akiknek gyermeke született, legalább kilenc hónapja Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 370%-át, a 105.450 Ft-ot.

A támogatás gyermekenként egy alkalommal, a gyermek születését követően 3. hónapig igényelhető. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát szükséges benyújtani.

Fontos információ, hogy örökbefogadott gyermekek után is igénybe lehet venni a támogatást a gyermek 6 hónapos koráig.

További információ személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy az alábbi telefonszámon kérhető: 0623/535-710.

Megosztom a cikket