Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve két részterületet érintően felülvizsgálatra kerül

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve két részterületet érintően felülvizsgálatra kerül.

I. részterület: 7151, 7152, 7153, 7154 és 7000 helyrajzi számú ingatlanok
II. részterület: 7193/2, 074/91, 074/92, 074/100, 074/142, 075/1, 074/48, 074/110, 074/109, 074/108, 074/100, 074/97, 074/98, 074/99, 074/46, 074/80, 074/79, 074/78, 074/77, 074/276, 074/278 helyrajzi számú ingatlanok 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik.

Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására vonatkozó véleményezési szakaszára előkészített tervdokumentációjára észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, a foepitesz@budakeszi.hu címre megküldve.

Minden észrevételt szeretettel várunk!

Budakeszi, 2020. május 12.

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia
polgármester

 

Csatolmányok:

Megosztom a cikket