TÁJÉKOZTATÓ a budakeszi buszsáv létesítésével egyidejűleg összekötő út építéséről

Budakeszi legjelentősebb problémája a közlekedés, és legnagyobb értéke a természeti környezet. E kettő összhangjának fenntartásához kérjük az Önök véleményét! A budakeszi városvezetés 2019-ben kezdeményezte buszsáv létesítését, amelynek tervezését a Kormány 1738/2020. (XI. 4.) határozatával támogatta, és megbízta a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt-t. (a továbbiakban: BFK) a beruházás előkészítésére. A bírálati tervek elkészültek, amelyeknek opcionális része egy elkerülő útszakasz létesítése a Telki út, Pátyi út és a Budaörsi út között. Az északi szakaszon (a Telki út és a Pátyi út között) napi 3000 jármű közlekedése várható, a déli szakaszon (Pátyi út és a Budaörsi út között) a várható forgalom napi 5000 jármű.

Az összekötő út létesítésének előnyei:

 • alternatívát kínál a Telki, Páty és Budaörs, ill. M1/M7 autópálya közötti átmenő forgalomnak;
 • ösztönzi a Telki felől érkezőket, hogy az autópálya felé közlekedjenek, ne a Budakeszi út felé, amelynek kapacitása nem bővíthető;
 • lehetővé teszi a teherforgalom csökkentését a Fő utca – Temető utca útvonalon;
 • a Fő utca és a városmag elkerülésével alternatív útvonalat kínál a Barackos városrész és a bevásárlóközpontok között, illetve Makkosmária, Nagyszénászug és például az Árpád fejedelem téri iskola között;
 • kismértékben csökkenti a Temető utca forgalmát;
 • mentesíti a délnyugati városrészt az átmenőforgalomtól (Meggyes utca, Fenyő utca, Munkácsy Mihály utca, Dózsa György tér)
 • a buszsáv építés idején könnyíti az ideiglenes forgalmi rendet.

Az összekötő út létesítésének hátrányai:

 • kisebb-nagyobb mértékben természeti területeket érint;
 • egy új út új forgalmat generálhat;
 • egy új út új fejlesztéseket vonzhat, bár jelenleg az út környezetének besorolása legelő, rét, és erdő, és annak bármilyen más célú hasznosítása csak a mindenkori önkormányzat döntésével történhet.

A Budapest Fejlesztési Központ 5 lehetséges nyomvonalat tervezett meg, amelyek a hátoldalon lévő térképen láthatóak. Ezek közül három (1., 4., és 5. változat) érinti a Nádas-tó és Mamutfenyők környezetét, amelyet az önkormányzat 2020-ban helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánított. További kettő (2., 3. nyomvonal) kisebb mértékben érint értékes természeti területeket (tölgyerdők, védett növényfajok), illetve kevésbé értékes területeket (inváziós növényekkel borított, gyomos élőhelyek).

A BFK közlekedési szempontból a 4. és 5. nyomvonalat javasolja, 50km/h megengedett sebességgel. Előnye, hogy rövidebb, közelebb megy a városhoz, jobban szolgálja a belső közlekedést, feltárja a Meggyes településrészt. Hátránya, hogy a lakóövezetek közvetlen közelében halad, és elválasztja egymástól a mamutfenyőket és a Nádas-tavat.

A 2. és 3. nyomvonal tervezett sebessége 70km/h. Előnye, hogy gyorsabban lehet haladni rajta, érintetlenül hagyja a Nádas-tó és Mamutfenyők helyi jelentőségű védett természeti területet, távolabb megy a lakóövezetektől. A 2. nyomvonal egyharmada jelenleg is „kivett közút” minősítésű területen halad. Hátránya, hogy hosszabb, kisebb mértékben szolgálja a belső közlekedést.

Az 1. nyomvonal a Budakeszi város Településszerkezeti Tervében szereplő nyomvonal.

Kérjük, a postaládájába eljuttatott kérdőív kitöltésével segítse az önkormányzat munkáját!

A kitöltött kérdőívet január 3-tól bedobhatja a Polgármesteri Hivatal és az Erkel Ferenc Művelődési Központ előterében elhelyezett gyűjtőládába, vagy e-mailben is elküldheti beszkennelve vagy lefényképezve a kerdoiv@budakeszi.hu címre. A kérdőív kitöltése önkéntes, további kérdőív beszerezhető a városházán. Kérjük, személyenként csak egy kérdőívet töltsenek ki.

Beküldési határidő: 2022. január 18., éjfél.

Lakossági fórumot tartunk az összekötő útról és az egyes nyomvonalak által érintett természeti értékekről, ahol megismerhetik a szakemberek véleményét, és a kitöltött kérdőívet is leadhatják.

Időpontja: 2022. január 17. hétfő, 18 óra

Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ

 

További információk:

Élővilág

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás
részére

Tisztelt Tagok!

Az Önök által küldött tájékoztató anyagot megkaptam, és az alábbi észrevételeket teszem:

 1. Aggályosnak, és az együttműködési szándék hiányának tartom, hogy a tájékoztató anyagukban úgy használták fel dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármestere és ’Sigmond Bertalan Budakeszi alpolgármestere korábbi nyilatkozatainak kiragadott részleteit, hogy erről nem tájékoztatták az érintetteket.
 2. Továbbá a partneri viszonnyal elletétesnek tartom, hogy a tájékoztató anyaguk lakossági terjesztését napokkal ezelőtt úgy kezdték el, hogy erről előzetesen nem tájékoztattak sem engem, sem az önkormányzatot. Emlékeztetem Önöket, hogy az önkormányzat a korrekt és együttműködő eljárás jegyében az önkormányzati kérdőív véglegesítése előtt megküldte a tervezett szöveget többek között Önök számára is, amire Önök véleményt is küldtek.
 3. Aggályosnak tartom, hogy az önkormányzat lakossági kérdőívét Önök a saját tájékoztató anyagukban negatívan minősítik, miközben az önkormányzat által elkészített kérdőív nem tartalmaz egyik irányban sem részrehajló információkat, pusztán tájékoztató jellegű, segítséget kérve a lakosságtól a helyes döntés meghozatalában.
 4. Fontos körülmény, hogy az önkormányzat létrehozott egy aloldalt a lakosági kérdőív ügyében, ahová az összes eddig megjelent, számunkra elérhető tájékoztató anyag feltöltésre került, és hasonló jellegű anyagok feltöltését ajánlotta fel az önkormányzat a budakeszi lakosok számára.

A jelzett problémák ellenére a város honlapjának aloldalára – kérésüknek megfelelően – publikálásra kerül az Önök által benyújtott tájékoztató anyag is.

Tisztelettel:

Dr. Danó János
jegyző

Kapcsolódó cikkek és Facebook csoportok:

https://hirmondo.budakeszi.hu/lakossagi-kerdoiv-az-elkeruloutrol/

Megosztom a cikket