Jövő évtől tilos lesz az avarégetés Budakeszin

Mai rendkívüli ülésén az új budakeszi képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta az avarégetés betiltásáról szóló rendelet-módosítást. Az új szabályozás 2020 február 1-től lép hatályba Budakeszin. A megválasztott tisztségviselők hivatali eskütétele után egyhangúan jóváhagyta a testület a különböző szakbizottsagok elnökeire és tagjaira tett javaslatokat, és elfogadták a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Dr. Győri Ottilia polgármester megköszönte Bakács Bernadett és Ohr Alajos alpolgármesterek eddigi munkáját, és felkérte alpolgármesternek Sigmond Bertalan képviselőt. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot.

A képviselők egyhangú döntésével a Közbiztonsági Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke Somlóvári Józsefné lett. Tagok: Szemző Áron, dr. Ostoros Gyula, dr. Dömötörné Papp Hargita, Hargitai Zsuzsanna Anna. Külső tagok: Rajnainé Sima Etel, Mészáros Virág, Kériné Kassai Hajnalka és Kosznovszki Sándor.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének Bakács Bernadettet választották. Tagok: Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Balázs Ádám, Hargitai Zsuzsanna Anna. Külső tagok: Fenyőfalvi Anita, Matolcsy Miklós, Mészner Antal és Reich Tamás.

A Közlekedési és Fejlesztési Bizottság elnöke Ohr Alajos lett. Tagok: Balázs Ádám, Szemző Áron, Szabó Ákos Péter. Külső tagok: Németh Tamás, Somogyi Farkas József, Jóna Péter.

Az Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnöke dr. Dömötörné Papp Hargita lett. Tagok: dr. Ostoros Gyula, Hargitai Zsuzsanna Anna, Bakács Bernadett. Külső tagok: Czifra Zsuzsanna, Dr. Pócza Péter, Ligetiné Komáromi Gabriella.

A Nagyszénászugi Részönkormányzat elnöke Szabó Ákos Péter lett. Tagok: Hargitai Zsuzsanna Anna, Somlóvári Józsefné.

A Petőfi47 Kulturális központ és a Mezei Mária Emlékház ügyeit intéző Eseti Bizottság elnöke Bakács Bernadett lett. Tagok: Szemző Áron és Balázs Ádám. Külső tagok: Dalotti Tibor és Ratkóczi Huba.

Nyolc képviselő támogató szavazatával a képviselő-testület elfogadott egy nyilatkozatot, melyben úgy fogalmaznak: ”Köztudomású, hogy Budaörs Város Képviselő-testülete – Wittinghoff Tamás polgármester javaslatára – nem adott bizottsági tagságot a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőinek. Budakeszi Város Képviselő-testületének tagjai úgy gondolják, hogy a választási kampány lezárultával a képviselő testületbe bejutott képviselők pártállásuktól függetlenül a város polgárait képviselik, és a demokrácia írott és íratlan szabályai is megkövetelik, hogy valamennyi képviselő részt vehessen a szakmai bizottságok munkájában. Ezért Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete jó példával elöl járva, a választók akaratának megfelelően, párt-hovatartozásra való tekintet nélkül valamennyi képviselő számára biztosítja a bizottságokban való részvételt, és felszólítja Wittinghoff Tamást, Budaörs Város polgármesterét, hogy ő is hasonlóan demokratikus szellemben járjon el.”

A nyilatkozat elfogadása előtt a három ellenzéki képviselő kivonult a teremből, nem vett részt a szavazáson.

Megosztom a cikket