Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (II. 28.) Kt. határozata az urológia szakrendelés beindításával kapcsolatos kérdésekről

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az urológia szakrendelés beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződések előkészítésére.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti szakrendelést biztosító, a szakorvossal megkötendő szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az urológia szakrendeléshez szükséges szakorvosi óradíjához, valamint az endoscopos vizsgáló berendezés biztosításához bruttó 2.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 15.) Önkormányzati rendelete 12. számú mellékletének Fejlesztési tartalék sorának terhére biztosítja.
  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti összeg kerüljön átvezetésre a Budakeszi Egészségügyi Központ költségvetési intézmény 2019. évi költségvetésébe. 

Felelős:     1-3. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 4. pont: Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal és 4. pont: a döntést követő 30 napon belül

Megosztom a cikket