Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 22.) Kt. határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapját 2019. január 1-i hatállyal 45.000.- Forintról, 46.380.- Forintra emeli meg.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy a Képviselő –testület 2019. januári rendes ülésére terjessze be a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 18/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosítását valamint Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének összeállítása során ezt vegye figyelembe.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás” című pályázatot benyújtja.

 

  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be.

 

Felelős:     1. és 3. pont dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

  1. és 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

  1. pont: 2019. januári munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés
  2. pont: 2019. január 25.
Megosztom a cikket