BUDAKESZI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Budakeszi, külterület 0175 hrsz-ú területre

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdte Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) módosítását a Budakeszi, külterület 0175 hrsz-ú telekre.

A HÉSz tervezett módosítása során a tervezési területen hatályos Má4 jelű általános mezőgazdasági övezete helyett a Budakeszi, külterület 0175 hrsz ingatlanra vonatkozóan a HÉSZ-ben egy új, Kb-F jelű övezet kerül meghatározásra. Ezen új övezetben a beépítés intenzitása a 0175 hrsz területre jelenleg hatályos Má4 övezet szerinti 0,1% helyett legfeljebb 5 %, az épületmagasság a jelenlegi 5,0 m helyett legfeljebb 7,5 m mértékben és a legkisebb beépíthető telekterület a jelenlegi 10 000 m2 helyett, legalább 15 000 m2 területnagyságban kerül meghatározásra.

Jelen HÉSz módosítás partnerségi-, lakossági és államigazgatási szervekkel történő egyeztetését Budakeszi Város Önkormányzata a „településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: 419/2021. Kormányrendelet) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyekre vonatkozó 68. § (1) b) pontja bb) alpontjának eljárási szabályai szerinti egyszerűsített eljárás szerint folytatja le.

Fenti államigazgatási egyeztetést megelőzően ún. partnerségi-lakossági egyeztetést szükséges tartani a 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 65.§ (1) és (2) bekezdése szerint az E-TÉR (Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer) internetes felületen. Az E-TÉR felületen a partnerként bejelentkezők tehetnek észrevételt.

A 10/2023. (I.19.) Kormányrendelet által módosított 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 65.§ (3) és (4) bekezdése alapján a partner véleményének megismerése céljából az E-TÉR felületén történő egyeztetésen kívül az önkormányzatnak lakossági fórumot is szükséges összehívnia. A lakossági fórumon megjelent véleményezők kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban tehetnek javaslatot, észrevételt, illetve nyilváníthatnak véleményt.


Partnerségi véleménynyilvánítás – E-TÉR felületén – 2023.06.13-06.22. 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani az E-TÉR felületén lehet.

E-TÉR internetes felület elérhetősége: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal 


 Partnerségi-lakossági egyeztetés – Lakossági fórum keretein belül 

LAKOSSÁGI FÓRUM időpontja: 2023. június 19. (hétfő) 17.00

helyszíne: Budakeszi, Polgármesteri Hivatal Hivatalos Helyisége

címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 


A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján  varoshaza.budakeszi.hu

nyomtatott formában: a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

Budakeszi, 2023. június 05.

Győri Ottilia
polgármester

 

Megosztom a cikket