Keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton, a varoshaza.budakeszi.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (ÁNYK) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

További információ az adott ügytípus tájékoztatójánál folyamatosan frissítésre illetve feltöltésre kerül.

Letölthető űrlapok:

 

Űrlap a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Űrlap a jegyző Birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben keresetlevél benyújtásához
Megosztom a cikket