HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

KÖZPONT
Család és Gyermekjóléti Központunk a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.
Pontos címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 164.
Contact: + 36 23 454-080
Készenléti ügyelet krízis esetén 0-24 óráig hívható:
+ 36 20 243-0323
email: kozpont@budakeszihid.hu

SZOLGÁLAT, CSALÁDSEGÍTÉS:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára – az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából – nyújtott szolgáltatás.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Pontos címe:
2092 Budakeszi, Fő utca 103.
Contact: + 36 23 451-147 +36 20 294-5263
email: szolgalat@budakeszihid.hu

IDŐSELLÁTÁS
Az intézmény törekszik segítséget nyújtani az idősek életvezetési problémái megoldásában: információkat ad egészségügyi, szociális, szervezési és egyéb kérdésekben; figyelemmel kíséri a gondozottak mindennapjait.
Egyre több a magányos, idős ember településeinken, ezért bízunk benne, hogy minden érintett idős él a társas kapcsolatokra, együttlétre alkalmat adó klubjaink által nyújtott lehetőségekkel. Itt minden klubtag a közösségi életbe bekapcsolódva társaságra, barátokra tehet szert.
Klubunk szolgáltatásai között szerepelnek közösségi, kulturális programok, étkeztetés – igény szerint lehetőség van a tisztálkodásra, ruha mosásra is. Kártya- és társasjátékok, tévé, rádió, video segítik a szabadidő kellemes eltöltését.

SZOLGÁLTATÁSOK

  • Nappali ellátás – Idős Klub
  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Pontos címe: 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
telefon: + 36 23 451-279   +36 20 426-9046
email: ino@budakeszihid.hu

GENERÁCIÓK HÁZA
A Generációk Háza vár minden korosztályt programjaira, prevenciós, kulturális, egészségmegörző, közösségépítő foglalkozásaira.
Pontos címe: 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.
Contact: + 36 23 451-279 +36 20 426-9046
email: ino@budakeszihid.hu
https://www.facebook.com/Generációk-Háza-Budakeszi

Megosztom a cikket

Kapcsolat