Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola regionális feladatot is ellátó, egyetlen alapfokú közoktatási intézményként működik a városban. Jelenlegi főépületét 1992-ben vehették birtokba a tanulók. A 12 tantermes iskolaépületben, melyben főleg a felső tagozat kap helyet, szükségmegoldásként további 17! oktatási célú termet kellett kialakítani. A beépített padlástérben található a számítógépterem. Ugyanitt kaptak elhelyezést nyelvi szaktantermek és a több mint tízezer kötetes könyvtárunk. A főépület mögött áll az ún. Forfa épület, ahol 10 tanteremben alsó tagozatos diákjaink egy része tanul. Ebben az épületben található a 10 személyes tankonyha. A Forfa épületből nyílik a 2 osztály befogadására alkalmas tornaterem, melyhez az összekötő folyosón öltözők találhatók és a védőnői szoba. Az iskola tanulólétszáma 928 fő. A Napraforgó tagozatot nem számítva 23 alsó és 15 felső tagozatos osztályban 88 pedagógus irányításával folyik a nevelő-oktató munka. Iskolánkban kisebbségi német nyelvoktatás folyik, melynek már hagyományai vannak, általános tantervű, angol, művészeti, testnevelés), két tanítási nyelvű angol (bilingual.hu), bővített német nyelvoktatói osztályaink vannak. A továbbtanulási mutató iskolánkban 100%-os. A felmérések tanúsága szerint a szülők elégedettek az intézményben folyó nevelő-oktató munkával. Diákjaink jól érzik magukat iskolánkban. A napköziben közel 650 gyermek tölti idejét.

Megosztom a cikket

Kapcsolat

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig iskolaidőben 7:00 - 20:00-ig