Lakossági Fórum hirdetmény

Tisztelt Lakosok!

Értesítem, hogy Budakeszi Településrendezési eszközeinek módosítása van folyamatban 2 tématerületre vonatkozóan, melynem partnerségi egyeztetését tervezzük:

Kizárólag a Helyi Építési Szabályzat módosul az alábbi tématerületek vonatkozásában: A Budakeszi külterület 0103/156 helyrajzi számú ingatlan Má4 jelű beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területből egy rentábilis területfelhasználásra alkalmasabb övezetbe történő átsorolása. A Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, az egyes lakó, településközponti vegyes és intézményi építési övezetekben meghatározott épületmagassági értékek felülvizsgálata vonatkozásában. A Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása az elő-, oldal- és hátsó kertben elhelyezhető melléképületek vonatkozásában.

Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti terv részleges módosítása a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése érdekében Budakeszi érintett szakaszaira vonatkozóan A projekt megvalósulásának következtében teljes üzemidőben közel állandó, kiszámítható menetidejű, igen sűrű (átlagosan 2-3 percenkénti) autóbuszközlekedés biztosítható Budakeszitől a Széli Kálmán térig, mely a Zsámbéki-medencét ebben az irányban kiszolgáló valamennyi buszjáratot kedvezően érint. A gyors és gyakori buszközlekedés a ma autóval közlekedők számára is reális alternatíva lehet, így a fővárosba irányuló egyéni gépjárműforgalom csökkenése prognosztizálható, ehhez azonban szükséges megfelelő számú P+R parkoló létesítése is.

Budakeszi Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 329/2022. (X.27.) Kt. és a 91/2023.(IV.6.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy módosítja Budakeszi Város Helyi építési szabályzatát és mellékletét képező szabályozási tervét a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint.

2023. július 20.17:00 óra.

A Lakossági Fórum helye:

Budakeszi, Polgármesteri Hivatal Hivatalos Helyisége: Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Várjuk azon lakosok személyes megjelenését, akiknek a témával kapcsolatban véleménye van.

Megosztom a cikket