„Tisztán szeretlek, Budakeszi” – Figyelemfelhívó plakát és egyperces videó pályázat fiataloknak köztisztaság témában

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Tisztán szeretlek, Budakeszi 

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 256/2023. (VI.29.) Kt. határozatával pályázatot hirdet figyelemfelhívó plakát és egyperces videó pályázat fiataloknak köztisztaság témában

 

 1. A pályázat célja: a fiatalok szemszögéből jelenítse meg, hogy miért sérti a közösség érdekét a szemetelés, a természet szennyezése lomokkal, háztartási hulladékkal
 1. A pályázat benyújtására jogosultak: 14 és 30 év közötti személyek, akik budakeszi lakcímkártyával rendelkeznek, vagy budakeszi tanulói jogviszonnyal rendelkező. 
 1. A pályázat témája: Köztisztaság 
 1. A pályázatban fel kell hívni a figyelmet:
 • a szemetelés ön-és közösségromboló hatására,
 • a szemeteléssel okozott veszélyekre, károkra
 1. A pályázat feltételei:
 • budakeszi lakcímkártya, vagy budakeszi tanuló
 • regisztráció
 • a pályázati témának a helyszíne Budakeszin kell lennie
 • egy pályázó legfeljebb 4 pályázatot nyújthat be
 • a plakátnak legalább A3-as méretűnek kell lennie

az egyperces video MP4 vagy AVI, illetve egyéb, gyakran használt videoformátumban

A pályázati regisztráció a www.budakeszi.hu oldalról letölthető pályázati regisztrációs lap elnevezéssel.

A pályázó a regisztrációval hozzájárul, személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Mindenki csak a saját maga által készített plakáttal pályázhat, amely más pályázaton nem vett részt, sajtóban és egyéb médiumban nem jelent meg. Egy pályázó minimum 1, maximum 4 plakátot adhat be.

 

 1. A pályaműveket: a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság értékeli 
 1. Bírálati szempontok:

Váratlan, meglepő elemek alkalmazása
Üzenet egyértelműsége, beazonosítható jelentése
Szép, esztétikus formanyelv, és modern kifejezésformák összhangja
Technikai feltételeknek való megfelelősség

 1. A díjazás mértéke:

I.  Plakát: egyszeri nettó 50 000 Ft
I. Egyperces videó: nettó 100 000 Ft
II. Plakát: egyszeri: 5 000 Ft értékű utalvány
III. Egyperces videó: 5 000 Ft értékű utalvány

 1. A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:

E-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu e-mail címre

Beküldési határidő: 2023. szeptember 29. A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálása: 2023. október 26.

 1. Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.

 1. A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatokat a bizottságok javaslata után a Képviselő-testület bírálja el. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.

 1. Szerzői és személyiségi jogi feltételek:

Pályázni kizárólag olyan pályaművekkel lehet, amelynek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott pályázatok mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Budakeszi Város Önkormányzatot mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.

A Pályázó a pályázat megküldésével díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a pályázat Budakeszi Város Önkormányzata részére történő elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:

 • Budakeszi Város Önkormányzata a pályázat lezárultát követően időkorlátozás nélkül a budakeszi.hu valamint a www.hirmondo.budakeszi.hu portálon és a Budakeszi Város Önkormányzat facebook oldalán, illetve egyéb reprezentatív módon a nyilvánosság számára időkorlátozás nélkül közzé tegye, és azok hozzáférhetőek legyenek a pályázat készítőjének mindenkori feltüntetése mellett.
 • a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a pályázati anyagok kizárólag a zsűri tagjai számára hozzáférhetőek.
 • Budakeszi Város Önkormányzata archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a pályázati anyagokat a fenti célok érdekében. A fentiektől eltérő célból történő felhasználásra csak külön szerződés alapján van lehetőség.
 • Budakeszi Város Önkormányzata a pályázati anyag minden nemű közzététele és kiállítása során biztosítja, hogy a pályázó neve fel legyen tüntetve.
 • a pályázati anyagról készült médiaesemény az írott- illetve elektronikus médiában megjelenhessen.
 1. Kapcsolattartó:

A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett tanácsnok nyújt.

Email-en: bede.bakacs@gmail.com

Telefonszám: 30/951-3368.

Budakeszi, 2023. augusztus

dr Győri Ottilia
polgármester

 

mellékletek:

Megosztom a cikket