Talajterhelési díj

d. Talajterhelési díj

Budakeszi Önkormányzatának képviselő testülete a többször módosított 42/2004. (VII. 30.) sz. rendeletével talajterhelési díj bejelentési és fizetési kötelezettséget írt elő.

Kapcsolódó jogszabályok:

– környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

– környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A talajterhelési díj bevezetésének célja a környezet védelme, konkrétan pedig a talajba juttatott szennyvízmennyiség csökkentésének elősegítése.

A beszedett talajterhelési díj összege az Önkormányzat elkülönített számlájára kerül és pályázati rendszer keretében a 46/2004.(VIII.31.) sz. rendeletében foglalt környezetvédelmi célok megvalósítására használható fel.

A talajterhelési díj fizetése azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig

Nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve ahol a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre. Az erről szóló hatósági engedélyt /igazolást/ az adóhatóságnak be kell nyújtani!

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízberendezés esetében a méréssel igazolt, felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály (54/2005.(XII. 22.)sz. önkormányzati rendelet) szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkentendő azokkal a számlákkal igazolt mennyiségekkel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja (szippantás számla).

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentességi feltételeket a helyi rendelet tartalmazza. A mentességi kérelem benyújtása esetén is be kell nyújtani a bevallást!

A talajterhelési díj egységdíja:

120,- Ft/m3

Területérzékenységi szorzó:

3 (219/2004.(VII.21.) Korm. rend. szerint)

A talajterhelési díj mértéke (fizetendő):

fogyasztott víz mennyisége (m3) X 1200,-(Ft/m3) X3

A talajterhelési díjról szóló törvény értelmében a kibocsátóknak:

2004-ben a talajterhelési díj 20 %-át,

2005-ben 40 %-át, 2006-ban 50 %-át,

2007-ben 75 %-át, 2008-ban 90 %-át,

2009-től 100 %-át kell megfizetniük.

Csatolmányok

Megosztom a cikket