TÁJÉKOZTATÓ KATÁS ADÓZÓKNAK

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozókat érintő év eleji határidők. 

Ha a KATA alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint /bizonyos esetektől eltekintve/ bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése – valamennyi hivatkozott tényállás esetében – csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

2022. január 17.

Kötelezően HIPA éves bevallást kell az adóalanynak benyújtania, a NAV-hoz (https://nav.gov.hu/)  , az alábbi esetben.

A kisadózó vállalkozás adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Tehát arra az esetre vonatkozik, ha az adóalany helyi iparűzési adóalanyisága ugyan folyamatosan fennáll, de a tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a Kata-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt.  [Kata tv. 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai.

(Pld: táppénzben, CSED, GYED, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül stb.)

Ezen adózói kör tehát csak utólag, az adóévet követően benyújtott bevallásban „számol el” az adóhatósággal, év közben – mivel helyi iparűzési adóalanyisága folyamatos – a terhére fennálló helyi iparűzési adót (egy 12 hónapos adóévet feltételezve március 15-i és szeptember 15-ei esedékességgel) meg kell fizetnie.

Törvényi hivatkozás

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. §-ának (3) bekezdése
  • A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szóló. 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai.

 

2022. február 15.

 

Kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) választásáról hamarosan dönteniük kell a kisvállalkozóknak.

A kisadózók tételes adójának alanyát az önkormányzati adóhatóság felé is bejelentési kötelezettség terheli arról, hogy az iparűzési adóban az adóalap tételes összegű meghatározásával kíván élni.

Az adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Amennyiben az adózással kapcsolatosan kérdéseik merülnének fel, vagy egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

E-mail cím: ado.o@budakeszi.hu

Honlap cím: www.varoshaza.budakeszi.hu

Központi telefonszám: +36 (23) 535 – 710

HIPA (Cégnév alapján/ mellék): A-F-ig /151, G-Ő-ig /168, P-Zs-ig/127

Ügyfélfogadás: (Előzetes bejelentkezés alapján)

  • Hétfő: 13.00 – 17.00
  • Szerda: 8.30 – 12.00, 13.00 -16.00
  • Péntek: 8.30 – 12.00

 

Megosztom a cikket