Szervezeti egységek

dr. Szauter Anikó
Beosztás: titkársági csoportvezető
Iroda: 7
Telefonszám: 0623/535-710/114
Email cím: szauter.aniko@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
– Előterjesztések készítése, Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos ügyintézés

– A képviselő-testület rendeleteinek, egységes szerkezetű rendeleteinek elkészítése, nyilvántartása, feltöltése

– A képviselő-testületi és bizottsági ülések koordinálása

Barkóczi Petra
Beosztás: testületi ügyintéző
Iroda: 4
Telefonszám: 0623/535-710/141
Email cím: bpetra@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
– Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jegyzőkönyveinek és határozatainak elkészítése
– A feladatai közé tartozó dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
– A Német Nemzetiségi Önkormányzat ügyeinek intézése

Kletner Nikolett Tünde
Beosztás: jegyzőkönyvvezető
Iroda: 4
Telefonszám: 0623/535-710/166
Email cím: jkv@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
– A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak elkészítése, nyilvántartása
– A képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása
– A feladatai közé tartozó dokumentumok feltöltése az önkormányzat honlapjára
– Nyilvántartások vezetése
– Lakossági fórumok és egyéb megbeszélések jegyzőkönyvezése

dr. Tervey-Almási Eszter
Beosztás: jogi referens
Iroda: 7
Telefonszám: 0623/535-710/157
Email cím: almasi.eszter@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
– szabályzatok, utasítások kezelése

– választással kapcsolatos ügyintézés


Beosztás: jegyzői referens
Iroda: 7
Telefonszám: 0623/535-710/141
Email cím: 
Ellátott feladatok:

– titkársági feladatok

– nyilvántartások vezetése, elektronikus ügyintézés

– közérdekű adatkérések

Salamon Emese
Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5
Telefonszám: 0623/535-710/164
Email cím: hr@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
humánpolitikai feladatok

Bártfai Zsuzsanna
Beosztás: humánpolitikai ügyintéző
Iroda: 5
Telefonszám: 0623/535-710/134
Email cím: bartfai.zsuzsanna@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
humánpolitikai feladatok

Péter-Szabó Kinga
Beosztás: személyi titkár
Iroda: 2
Telefonszám: 0623/535-710/111
Email cím: pm.titkar@budakeszi.hu
Ellátott feladatok:
– A polgármester szakmai programjainak, protokolláris tevékenységének szervezése
– Önkormányzati rendezvények teljes körű illetve társszervezése az Erkel Ferenc Művelődési Központtal
– Az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
– Intézményvezetői értekezlet, Kulturális Tanácsadó Testület és a kitüntetések adományozására létrehozott Előkészítő Bizottság működésével járó feladatok ellátása
– Polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák kezelése
– Budakeszi címer és névhasználattal kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása
– Önkormányzati újság nyilvántartása
– Polgármester és alpolgármester mellett általános titkári feladatok ellátása


Beosztás: titkársági ügyintéző
Iroda: 2
Telefonszám: 0623/535-710/122
Email cím:
Ellátott feladatok:
– A polgármesteri titkárság ügyeinek intézése

Németh Jánosné
Beosztás: kézbesítő
Iroda: 23
Telefonszám: 0623/535-710/179
Ellátott feladatok:
– postázás, kézbesítés

Horváth Tamás
Beosztás: iktatási ügyintéző
Iroda: 23
Telefonszám: 0623/535-710/183
Ellátott feladatok:
– iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Samu István
Beosztás: iktatási ügyintéző, irattáros
Iroda: 23
Telefonszám: 0623/535-710/182
Ellátott feladatok:
– iktatással és irattár kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása


Megosztom a cikket