Pályázati kiírás Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2747/15 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása tárgyában