Pályázati felhívás Jogi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport

Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

  1. sz. melléklet 22. pont Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző és az aljegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi jellegű feladatokat. Kezeli a Titkársági Csoport feladatkörébe tartozó lakossági bejelentéseket és panaszokat. Vezeti a belső utasítások, szabályzatok nyilvántartását, előkészíti, aktualizálja azokat. Ellátja a Budakeszi Város Német Önkormányzatával kapcsolatos jogi, törvényességi feladatokat. Ellátja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatos feladatokat. Ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a belső ellenőrrel. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és bizottságai elé, majd a döntést követően végrehajtja azokat. Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos teendőket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
  • Oklevelek, bizonyítványok másolata
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 07.16.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.30.

Megosztom a cikket