Pályázat Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Útügyi referens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi feladatok:

 • Önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • Forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása,
 • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés,
 • Helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése,
 • Közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
 • Állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés,
 • Szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák ellenőrzése,
 • Képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése,
 • Közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése,
 • Beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett tapasztalat.
 • Mélyépítési vagy útépítési, vagy közlekedési mérnöki feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2022.szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

 

Megosztom a cikket