Pályázat Titkársági csoportvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Titkársági csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a képviselő-testületi és bizottsági ülések vonatkozásában az alábbi feladatokat: -ülések szervezése, -ülések technikai előkészítése, terem berendezése -ülések napirendjének összeállítása, meghívók elkészítése, -az ülések anyagának megküldése a képviselő-testület tagjai részére, -az ülések anyagának feltöltése az EDTR rendszerbe, valamint közzététele a honlapon.Összegyűjti az ügyintézőktől és aláírásra előkészíti az előterjesztéseket. Koordinálja az egyes ülésekhez kapcsolódó előkészítő munkát. Ellátja a helyi rendeletekhez kapcsolódó feladatokat. Részt vesz a szabályzatok előkészítésébe, auditálásában. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé. Döntést követően -figyelemmel a határidőkre- végrehajtja azokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi felsőoktatásban szerzet közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogi végzettség
 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Közigazgatási szakvizsga
 • ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online – 2020. január 15.
 • Budakeszi város honlapja – 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

 

 

Megosztom a cikket