Pályázat Pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi osztályvezető
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Hivatal működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységek irányítása, szervezése és ellenőrzése. Éves költségvetés és zárszámadás, valamint a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények mérlegbeszámolójának elkészítése. Számviteli szabályzatok elkészítése, aktualizálása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű pénzügyi végzettség,
 • Közigazgatásban szerzett legalább 5 év feletti tapasztalat,
 • Közigazgatásban szerzett legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Gyakorlott MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Regisztrált mérlegképes könyvelői bejegyzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges

kezeléséhez hozzájárul,

 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Megosztom a cikket