Pályázat Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet 

Közterület-felügyelő (képzéssel) munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. középiskola/gimnázium. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, rendészeti pálya iránti elhivatottság, egészségügyi és pszichikai alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. alapján. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Oklevelek, bizonyítványok másolata. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. sz. rend. 6. cikk 1.) bekezdés a) pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az intézmény részére a kozbiztonsag@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

Megosztom a cikket